• logo


mówią że nieprzeciętnie jasny kolor nieba jest spowodowany pyłem przywianym znad Sachary, może to być i prawda, kiedyś już było mi dane oglądać podobne zjawisko - np tutaj

FIN !