• logo

Panorama VR - obraz poruszamy myszą, klawiaturą, przyciskami ekranowymi lub gestami. Na razie panoramka jest tylko we flashu