Smiley face
Mercedes McLaren Vision|15.08.2016

Panorama VR - obraz poruszamy myszą, klawiaturą, przyciskami ekranowymi lub gestami